หน้าแรก
สิ้นสุดการรอคอย ร่ำรวยไม่มีสิ้นสุด กับ ป้ายทะเบียนรถเลขสวย Series 8

 กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขอเชิญชวนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรุงเทพมหานคร หมวด 8กข และ 8กค ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ กรมการขนส่งทางปก อาคาร 6 ชั้น 7 

สามารถลงทะเบียนประมูลทาง Internet ได้ที่ www.tabienrod.com และลงทะเบียนประมูลทางวาจาได้ที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 นวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1584 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการประมูลทะเบียนรถเลขสวย