หน้าแรก
ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย พระนครศรีอยุธยา หมวด กร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขอเชิญขวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย พระนครศรีอยุธยา หมวด กร "ก้าวหน้า รุ่งเรืองร่ำรวย" ในวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค (โลตัส) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ช่องทางการะประมูล 2 ช่องทาง
1. ประมูลทางวาจา ณ วันที่ 18-19 มกราคม 2563 และสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

2. ประมูลทาง Internet เว็บไซต์ http://car.tabienrod.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสาขาอำเภอมหาราช โทร.035-742693, 035-352633, 035-335432-33, 086-4453418