หน้าแรก
ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เชียงใหม่ หมวด ขอ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่ หมวด ขอ "ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ" ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 

ช่องทางการลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า
1. http://tabienrod.com
2. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะและหนองหอย) โทร.053-270412,053277156,053-278265,053-140405,053-278570,053-281686,082-033-6955,062-310-9489,092-692-9999
3. สาขาอำเภอฝาง โทร.053-346420-1,081-884-4933
4. สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 053-106864,053-106867, 081-7858396
5. สาขาอำเภอแม่แตง โทร. 053-104119ม 088-813-8819

ลงทะเบียนที่หน้างาน ณ ห้องประมูล โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการประมูล

1. ประมูลผ่านระบบ Internet ที่ http://tabienrod.com
2. ประมูลทางวาจา ณ ห้องประมูล โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

 

มาเป็นส่วนหนึ่งในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเพื่อสังคม รายได้ในการประมูลกลับมาพัฒนาจังหวัดของท่าน