หน้าแรก
ตารางการประมูล

ปฎิทินประมูลทะเบียนรถกระบะ

วันที่ จังหวัด หมวด 
15 กุมภาพันธ์ 63 ชัยนาท  บธ
19 กุมภาพันธ์ 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒท
22 กุมภาพันธ์ 63  นครปฐม  ผฉ
29 กุมภาพันธ์ 63 เลย  บย
7 มีนาคม 63 สุโขทัย  บม
14 มีนาคม 63 เชียงใหม่ ยจ
18 มีนาคม 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒธ
21 มีนาคม 63 ศรีสะเกษ  บษ
28 มีนาคม 63 สกลนคร  บษ
22 เมษายน 63  กรุงเทพมหานคร 2ฒน
2 พฤษภาคม 63 ขอนแก่น  ผษ
9 พฤษภาคม 63 ชัยภูมิ  บร
16 พฤษภาคม 63 เชียงราย  ผท
20 พฤษภาคม 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒบ
23 พฤษภาคม 63 อุบลราชธานี  ผท
30 พฤษภาคม 63 สงขลา  ผบ
  ปทุมธานี  บน
6 มิถุนายน 63 เชียงใหม่  ยฉ
  สุรินทร์  บล
20 มิถุนายน 63 ชลบุรี  ยข
24 มิถุนายน 63  กรุงเทพมหานคร 2ฒผ
27 มิถุนายน 63 สมุทรปราการ  บธ
11 กรกฏาคม 63  พระนครศรีอยุทธยา  บษ
  มหาสารคาม  บร
18 กรกฏาคม 63 นครราชสีมา  ยฉ
22 กรกฏาคม 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒพ
25 กรกฏาคม 63 สุพรรณบุรี  ผก
1 สิงหาคม 63 สระแก้ว  บพ
8 สิงหาคม 63 ตาก  บน
15 สิงหาคม 63 ยโสธร  บพ
19 สิงหาคม 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒภ
22 สิงหาคม 63 อุดรธานี  ผน
  จันทบุรี  บห
29 สิงหาคม 63 ภูเก็ต  บพ
5 กันยายน 63 ชุมพร  บร
6 กันยายน 63 กาญจนบุรี  บษ
12 กันยายน 63 ฉะเชิงเทรา  บว
  ร้อยเอ็ด  บห
19 กันยายน 63 ราชบุรี  ผก
23 กันยายน 63 กรุงเทพมหานคร 2ฒม

 

ปฎิทินประมูลทะเบียนรถเก๋ง

 

วันที่ จังหวัด หมวดอักษร
15-16 กุมภาพันธ์ 63 พิษณุโลก   กว
  ขอนแก่น   ขจ
  อุตรดิตถ์   กต
22-23 กุมภาพันธ์ 63  กรุงเทพมหานคร  8กจ 8กฉ
  ชัยภูมิ   กท
  ระยอง   ขก
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 63 กระบี่   กธ
  มหาสารคาม   กท
7-8 มีนาคม 63 กรุงเทพมหานคร  8กช , 8กฌ
  อุบลราชธานี   กษ
  ชลบุรี   ขว
14-15 มีนาคม 63 นครสวรรค์   กล
  พะเยา  กธ
  ร้อยเอ็ด   กน
21-22 มีนาคม 63 กรุงเทพมหานคร  8กญ , 8กฎ
  สุราษฎร์ธานี   กอ
  เชียงราย   กษ
28-29 มีนาคม 63 นครราชสีมา   ขย
  นราธิวาส   กง
  อุทัยธานี   กฉ
4-5 เมษายน 63 สงขลา ขย
25-26 เมษายน 63 กรุงเทพมหานคร  8กฐ , 8กฒ
  สุรินทร์ กธ
2-3 พฤษภาคม 63 อุดรธานี   กอ
  ปราจีนบุรี   กธ
  ภูเก็ต   ขข
     
9-10 พฤษภาคม 63 กรุงเทพมหานคร 8กณ , 8กด
  กาฬสินธุ์   กท
  ตาก   กฉ
16-17 พฤษภาคม 63 ลพบุรี   กย
13 มิถุนายน 63 พิจิตร บพ
23-24 พฤษภาคม 63 กรุงเทพมหานคร 8กต , 8กถ
  เพชรบุรี   กธ
  พัทลุง  กต 
30-31 พฤษภาคม 63 สระแก้ว   กฉ
  นครพนม   กจ
6-7 มิถุนายน 63 กำแพงเพชร   กธ
  ยโสธร   กฉ
13-14 มิถุนายน 63 กรุงเทพมหานคร 8กท , 8กธ
  จันทบุรี   กพ
  นครศรีธรรมราช   กว
20-21 มิถุนายน 63 นนทบุรี   กอ
  ปัตตานี   กจ
  เพชรบูรณ์   กน
27-28 มิถุนายน 63 กรุงเทพมหานคร 8กน , 8กบ
  สุพรรณบุรี   กบ
  ฉะเชิงเทรา   กน
11-12 กรกฏาคม 63  กรุงเทพมหานคร 8กผ , 8กพ
  สิงห์บุรี   กจ
  กาญจนบุรี   กพ
18-19 กรกฏาคม 63 บุรีรัมย์   กธ
  ประจวบคีรีขันธ์   กท
25-26 กรกฏาคม 63 กรุงเทพมหานคร 8กภ , 8กม
  ราชบุรี   กม
  อำนาจเจริญ   กง
1-2 สิงหาคม 63 สงขลา   ขร
  ชลบุรี   ขษ
  ปทุมธานี   กธ
8-9 สิงหาคม 63 กรุงเทพมหานคร  8กก
  เชียงใหม่   งข
  อุบลราชธานี   กอ
15-16 สิงหาคม 63 พังงา   กง
  หนองบัวลำภู   กจ
  ศรีสะเกษ  กธ
22-23 สิงหาคม 63 กรุงเทพมหานคร  8กย , 8กร
  น่าน   กจ
  ตรัง   กน
29-30 สิงหาคม 63 ยะลา   กง
  นครปฐม   กร
  ลำพูน   กต
5-6 กันยายน 63 นครราชสีมา   ขร
  ระยอง   ขข
  สกลนคร   กน
12-13 กันยายน 63 กรุงเทพมหานคร  8กล , 8กว
  สระบุรี   กย
  สุราษฎร์ธานี   ขก
19-20 กันยายน 63 ขอนแก่น   ขฉ
  ลำปาง   กย
  พระนครศรีอยุธยา  กล
26-27 กันยายน 63 กรุงเทพมหานคร  8กศ , 8กษ