หน้าแรก
เชิญชวนร่วมงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยกรุงเทพมหานคร หมวด 7กศ 7กษ

 กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขอเชิญชวนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรุงเทพมหานคร หมวด 7กศ และ 7กษ ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมการขนส่งทางปก อาคาร 6 ชั้น 7 

สามารถลงทะเบียนประมูลทาง Internet ได้ที่ www.tabienrod.com และลงทะเบียนประมูลทางวาจาได้ที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1584 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการประมูลทะเบียนรถเลขสวย